Grafická verzia

1. JUDO CLUB PEZINOK

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Roba Radovan
Dátum narodenia: 28.8.2009
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: judo
Odvetvia: judo
Príslušný k: 1. JUDO CLUB PEZINOK
ID zdrojovej evidencie: 12109
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 24.1.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 12.1.2018
Športovec je športovým talentom: Nie