Grafická verzia

1. JUDO CLUB PEZINOK

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: NEU Rastislav
Dátum narodenia: 17.2.1977
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: judo
Odvetvia: judo
Príslušný k: 1. JUDO CLUB PEZINOK
ID zdrojovej evidencie: 1192
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 15.1.1993
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 12.1.2018
Športovec je športovým talentom: Nie