Grafická verzia

1. JUDO CLUB PEZINOK

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: NEU Rastislav
Dátum narodenia: 17.2.1977
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: judo
Odvetvia: -
Príslušný k: 1. JUDO CLUB PEZINOK
ID zdrojovej evidencie: 1192
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 27.1.2002
Ukončenie činnosti: -