Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Batora Samuel
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: judo
Odvetvia: judo
Príslušný k: 1. JUDO KLUB PRIEVIDZA
ID zdrojovej evidencie: 14119
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 8.3.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 20.4.2018
Športovec je športovým talentom: Nie