Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Velsicz Richárd
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: zápasenie
Odvetvia: gréckorímske zápasenie
Príslušný k: Zápasnícky klub Spartacus Komárno, o. z.
ID zdrojovej evidencie: 0
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2014
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.1.2018
Športovec je športovým talentom: Nie