Grafická verzia

ÁBEL Marian

Športová činnosť

Meno a priezvisko: ÁBEL Marian
Druh športovej činnosti: Športový rozhodca
Šport: streľba
Odvetvia: -
Príslušný k: Brokový klub Trnava
ID zdrojovej evidencie: TT0046
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2008
Ukončenie činnosti: -