Grafická verzia

"KLUB ŠACHOVÝCH NÁDEJÍ"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Kimerling Martin
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: šach
Odvetvia: šach
Príslušný k: "KLUB ŠACHOVÝCH NÁDEJÍ"
ID zdrojovej evidencie: 4047
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2015
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 3.11.2017
Športovec je športovým talentom: Nie