Grafická verzia

TJ Družstevník Kšinná

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Bezák Ján
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: TJ Družstevník Kšinná
ID zdrojovej evidencie: 1077636
Právny titul: zmluva o amatérskom vykonávaní športu
Začiatok činnosti: 17.10.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie