Grafická verzia

Záhorácky šachový klub

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Žigo Rastislav
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: šach
Odvetvia: šach
Príslušný k: Záhorácky šachový klub
ID zdrojovej evidencie: 2717
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 23.7.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 28.6.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 10.9.2021
Športovec je športovým talentom: Nie