Grafická verzia

1. KARATE CLUB PEZINOK

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Žbodák Miroslav
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: karate
Odvetvia: karate
Príslušný k: 1. KARATE CLUB PEZINOK
ID zdrojovej evidencie: SZKC008387
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.9.2021
Športovec je športovým talentom: Nie