Grafická verzia

LUIGINO.sk

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: TAKÁCSOVÁ Viktória
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: kolieskové korčuľovanie
Odvetvia: inline rýchlostné korčuľovanie
Príslušný k: LUIGINO.sk
ID zdrojovej evidencie: SRZ
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 4.9.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (4.9.2018)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 4.11.2018
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie