Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Benčo Jozef
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: člen - iný vzťah k organizácii
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: Slovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 630929FM229
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 11.9.2018
Ukončenie činnosti: 31.10.2022