Grafická verzia

Jakál Andrej, Ing.

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Jakál Andrej, Ing.
Druh športovej činnosti: Funkcionár
Príslušný k: Slovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 800206FM708
Názov funkcie: člen - iný vzťah k organizácii
Štatutárny orgán: Nie
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 8.10.2018
Ukončenie činnosti: 31.10.2023