Grafická verzia

Združenie klubov - Apollo

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Butala Michal
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: šach
Odvetvia: šach
Príslušný k: Združenie klubov - Apollo
ID zdrojovej evidencie: 6322
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2015
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 1.9.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 21.6.2021
Športovec je športovým talentom: Nie