Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Krajčovič Ján
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: triatlon
Odvetvia: triatlon
Príslušný k: 3atletik
ID zdrojovej evidencie: 190118
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 10.1.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 10.1.2018
Športovec je športovým talentom: Nie