Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Bartušová Milena
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: triatlon
Odvetvia: triatlon
Príslušný k: 3atletik
ID zdrojovej evidencie: 3920614
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.3.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 19.1.2017
Športovec je športovým talentom: Nie