Grafická verzia

3atletik

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Vasko Ondrej
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: triatlon
Odvetvia: triatlon
Príslušný k: 3atletik
ID zdrojovej evidencie: 670416
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 14.4.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 2.3.2020
Športovec je športovým talentom: Nie