Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Čery Peter
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: triatlon
Odvetvia: triatlon
Príslušný k: 3atletik
ID zdrojovej evidencie: 860816
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 31.8.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 21.1.2021
Športovec je športovým talentom: Nie