Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Zilizi Richard
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: kanoistika
Odvetvia: rýchlostná kanoistika
Príslušný k: Kajak & kanoe klub Komárno, o.z.
ID zdrojovej evidencie: H0006
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 21.6.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 31.3.2018
Športovec je športovým talentom: Nie