Grafická verzia

"TENIS KLUB VRÚTKY"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Rapšík Michal
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: "TENIS KLUB VRÚTKY"
ID zdrojovej evidencie: 970717HM318
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 5.11.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 18.9.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 9.11.2021
Športovec je športovým talentom: Nie