Grafická verzia

"TENIS KLUB VRÚTKY"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Ščúr Jakub
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: "TENIS KLUB VRÚTKY"
ID zdrojovej evidencie: 900913HM239
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 31.10.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (13.9.1990)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 25.5.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: 27.3.2018
Športovec je športovým talentom: Nie