Grafická verzia

Karabová Martina

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Karabová Martina
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: kolieskové korčuľovanie
Odvetvia: inline rýchlostné korčuľovanie
Príslušný k: Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz
ID zdrojovej evidencie: 30688060
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 15.3.2010
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (15.2.2018)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 10.6.2018
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie