Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Leskovianská Jana
Druh športovej činnosti: Športový rozhodca
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: Slovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 870310RZ295
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 21.3.2017
Ukončenie činnosti: 31.10.2022