Grafická verzia

Babindai Patrik

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Babindai Patrik
Druh športovej činnosti: Funkcionár
Príslušný k: Západoslovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 770221FM615
Názov funkcie: člen - iný vzťah k organizácii
Štatutárny orgán: Nie
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 29.11.2018
Ukončenie činnosti: 31.10.2021