Grafická verzia

Športový klub SPC Častá

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Vanya Marcel
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: silové športy
Odvetvia: silové športy
Príslušný k: Športový klub SPC Častá
ID zdrojovej evidencie: SAFKSTC001380
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 10.3.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 14.1.2019
Športovec je športovým talentom: Nie