Grafická verzia

LUIGINO.sk

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: SÚDOROVÁ Timea
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: kolieskové korčuľovanie
Odvetvia: inline rýchlostné korčuľovanie
Príslušný k: LUIGINO.sk
ID zdrojovej evidencie: SRZ
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 22.1.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (22.1.2019)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 22.1.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie