Grafická verzia

"AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Sepeši Tomáš
Dátum narodenia: 21.1.1992
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL"
ID zdrojovej evidencie: 1227796
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 26.1.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 16.6.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.8.2019
Športovec je športovým talentom: Nie