Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Abas Mostafa Hassan Morsy
Druh športovej činnosti: Športový masér
Príslušný k: Sekcia štátnej starostlivosti o šport
ID zdrojovej evidencie: -
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 30.1.2019
Ukončenie činnosti: -