Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Bartošová Lucia
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: kanoistika
Odvetvia: kanoistika na divokej vode
Príslušný k: Klub dunajských vodákov Slávia UK Bratislava
ID zdrojovej evidencie: 1013
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 5.10.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (1.8.2019)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie