Grafická verzia

Weichpart Marko

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Weichpart Marko
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: kanoistika
Odvetvia: kanoistika na divokej vode
Príslušný k: Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
ID zdrojovej evidencie: 692
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 6.7.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (1.8.2019)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie