Grafická verzia

ABAS Aisha

Športová činnosť

Meno a priezvisko: ABAS Aisha
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: kanoistika
Odvetvia: kanoistika na divokej vode
Príslušný k: Kanoe Tatra Klub Lipt. Mikuláš
ID zdrojovej evidencie: 512
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 31.8.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (1.8.2019)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie