Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Magdoško Ján
Druh športovej činnosti: Funkcionár
Príslušný k: Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz
ID zdrojovej evidencie: 38806860
Názov funkcie: Predseda zväzu
Štatutárny orgán: Nie
Právny titul: zmluva o výkone činnosti športového odborníka
Začiatok činnosti: 1.1.2009
Ukončenie činnosti: -