Grafická verzia

Karabová Renáta, Bc.

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Karabová Renáta, Bc.
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: rýchlokorčuľovanie
Odvetvia: rýchlokorčuľovanie
Príslušný k: Skating Club Košice, o. z.
ID zdrojovej evidencie: 35542331
Právny titul: dobrovoľník
Začiatok činnosti: 1.1.2018
Ukončenie činnosti: -