Grafická verzia

Karabová Renáta, Bc.

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Karabová Renáta, Bc.
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: kolieskové korčuľovanie
Odvetvia: inline rýchlostné korčuľovanie
Príslušný k: RK INLINECENTER, o. z.
ID zdrojovej evidencie: SRZ
Právny titul: zmluva o výkone činnosti športového odborníka
Začiatok činnosti: 9.11.2016
Ukončenie činnosti: -