Grafická verzia

Karabová Renáta, Bc.

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Karabová Renáta, Bc.
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: rýchlokorčuľovanie
Odvetvia: rýchlokorčuľovanie
Príslušný k: Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz
ID zdrojovej evidencie: SRZ
Právny titul: dobrovoľník
Začiatok činnosti: 9.11.2016
Ukončenie činnosti: -