Grafická verzia

Západoslovenský futbalový zväz

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Jankových Ľubomír
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Západoslovenský futbalový zväz
ID zdrojovej evidencie: 1068362
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 10.4.1992
Ukončenie činnosti: -