Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Zelina Igor
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: športové lezenie
Odvetvia: obtiažnosť(lead)
Príslušný k: Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
ID zdrojovej evidencie: 601
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 12.2.2018
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 31.3.2020
Športovec je športovým talentom: Nie