Grafická verzia

"Spoločenstvo detí a mládeže Dominik"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Kolárovský Nikolas
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "Spoločenstvo detí a mládeže Dominik"
ID zdrojovej evidencie: 1415857
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 11.2.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 30.10.2023
Dátum poslednej úhrady príspevku: 6.7.2023
Športovec je športovým talentom: Nie