Grafická verzia

Blažek Peter

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Blažek Peter
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: športové lezenie
Odvetvia: bouldering
Príslušný k: Horoklub Hriňová
ID zdrojovej evidencie: 624
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2017
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 20.3.2018
Športovec je športovým talentom: Nie