Grafická verzia

"AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Dyačovský Tomáš
Dátum narodenia: 14.4.1989
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL"
ID zdrojovej evidencie: 1198266
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 15.2.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 11.11.2018
Dátum poslednej úhrady príspevku: 2.9.2018
Športovec je športovým talentom: Nie