Grafická verzia

Inline Club Žilina, o. z.

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Maršalová Natália
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: kolieskové korčuľovanie
Odvetvia: inline rýchlostné korčuľovanie
Príslušný k: Inline Club Žilina, o. z.
ID zdrojovej evidencie: 42066981
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (1.1.2019)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 1.1.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie