Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: DEMETER Ján
Druh športovej činnosti: Funkcionár
Príslušný k: ŽREBČINEC Veľký Šariš SK, s.r.o.
ID zdrojovej evidencie: Slovenská jazdecká federácia
Názov funkcie: predseda
Štatutárny orgán: Áno
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2018
Ukončenie činnosti: -