Grafická verzia

FRAŇOVÁ Linda

Športová činnosť

Meno a priezvisko: FRAŇOVÁ Linda
Druh športovej činnosti: Športový rozhodca
Šport: jazdectvo
Odvetvia: -
Príslušný k: "Jazdecký oddiel Martin Záturčie"
ID zdrojovej evidencie: Slovenská jazdecká federácia
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2018
Ukončenie činnosti: -