Grafická verzia

FRAŇOVÁ Linda

Športová činnosť

Meno a priezvisko: FRAŇOVÁ Linda
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: komisár na opracovisku
Šport: jazdectvo
Odvetvia: -
Príslušný k: "Jazdecký oddiel Martin Záturčie"
ID zdrojovej evidencie: Slovenská jazdecká federácia
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2018
Ukončenie činnosti: -