Grafická verzia

Áč Martin

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Áč Martin
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: moderný päťboj
Odvetvia: moderný päťboj
Príslušný k: Slovenský zväz moderného päťboja
ID zdrojovej evidencie: Športový zväz
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.1995
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (4.10.2017)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 14.4.2018
Dátum poslednej úhrady príspevku: 30.3.2021
Športovec je športovým talentom: Nie