Grafická verzia

Blaško Jozef

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Blaško Jozef
Druh športovej činnosti: Funkcionár
Príslušný k: Slovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 610811FM729
Názov funkcie: člen - iný vzťah k organizácii
Štatutárny orgán: Nie
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 26.2.2019
Ukončenie činnosti: 31.10.2022