Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Tóth Viktor
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "TJ DYNAMO SE Nová Stráž"
ID zdrojovej evidencie: 1062853
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 30.8.1997
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 16.8.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 23.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie