Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Boros Gabriel
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "TJ DYNAMO SE Nová Stráž"
ID zdrojovej evidencie: 1086551
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 16.7.2000
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 24.11.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: 23.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie