Grafická verzia

TJ Družstevník Kšinná

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Pavle Branislav
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: TJ Družstevník Kšinná
ID zdrojovej evidencie: 1087281
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.7.1998
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 22.5.2016
Dátum poslednej úhrady príspevku: 23.6.2020
Športovec je športovým talentom: Nie