Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Sándor Alfréd
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "TJ DYNAMO SE Nová Stráž"
ID zdrojovej evidencie: 1150749
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 4.3.2017
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 16.8.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 23.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie